03 - Utvikling lag & klubber

Tabellen nedenfor viser hvordan utviklingen av antall deltagende klubber og lag har vært fra 1990 da cupen startet:

INKLUDERT 2017: 

1) År

2) Antall deltagende klubber

3) Antall deltagende lag

 

_1__ . __2__ . __3__
1990 .       29  .      67
1991 .       29  .      74
1992 .       29  .      98
1993 .       43  .    105
1994 .       39  .    109
1995 .       39  .    113
1996 .       34  .      95
1997 .       42  .    115
1998 .       40  .    121
1999 .       41  .    123
2000 .       36  .    121
2001 .       41  .    134
2002 .       44  .    143
2003 .       41  .    150
2004 .       40  .    176
2005 .       41  .    172
2006 .       34  .    151
2007 .       39  .    178
2008 .       36  .    175
2009 .       39  .    191
2010 .       44  .    202
2011 .       47  .    199
2012 .       47  .    198
2013 .       41  .    182
2014 .       38  .    171
2015 .       48  .   190
2016 .       42  .   190
2017 .

43

 .

192

  .    .  
  .    .  

 

Tilbake