07 - Øvrige regler

BALLEN

I årsklassene f.o.m 14 år benyttes ballstørrelse nr. 5. I de øvrige klasser benyttes ballstørrelse nr. 4.

Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag. Det lag som står først i programmet har avspark og skal stille med godkjent kampball.

BANEHALVDEL

Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.

DRAKTER

Bortelaget skal skifte drakter (eventuelt benytte vester med annen farge) dersom dommeren mener draktene er for like.

LINJEVAKT

I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt.

SPILLERENS UTSTYR

Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

FRAMMØTE

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 10 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på "walk-over". Se for øvrig avsnittet "Spillesystemer". Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er "særlig grunn" ved manglende fremmøte.

VÆRFORBEHOLD MM

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.


Flytting av kamper til reservebaner andre steder vil være aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen. Alle klubber som IKKE benytter turneringens innkvarteringstilbud, må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.

 

Tilbake