03 - Spilleberettigelse

GENERELT

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer, men samtidig forholde seg til Hydro Cup Sunndals aldersbestemmelser.

En spiller har bare anledning til å delta på ett lag i Hydro Cup Sunndal. Det kan gjøres unntak etter avtale.

DOKUMENTASJON AV ALDER

Samtlige spillere må ved behov dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon med foto.

LAGLISTER

Alle lag skal i god tid (senest ved ankomst) før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen.  En spiller er ikke spilleberettiget i Hydro Cup før vedkommende står oppført på laglisten.

På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.

DISPENSASJONSREGLER 

Hydro Cup Sunndal følger Nordmøre og Romsdal Fotballkrets til enhver tid gjeldende breddereglement når det gjelder dispensasjoner. For tiden gjelder følgende:

  • På 11'er og 9'er -lag kan det benyttes inntil 2 spillere pr. kamp.
  • På 7'er og 5'er-lag kan det benyttes inntil 1 spiller pr. kamp.
 
FLYTTING AV LAG
Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.

 

 

 

Tilbake